چهار کارمند سرک سازی در هرات توسط طالبان تیر باران شد

دکمه بازگشت به بالا