قرآن کمیابی که بر روی پارچه ابریشم نوشته شده، در کابل تکمیل شد

دکمه بازگشت به بالا