امضاء باز نشستگی توسط رئیس جمهور غنی

دکمه بازگشت به بالا