حکم هفت ماده‌یی رییس جمهور در پیوند به چگونگی مدیریت و مصرف منابع مبارزه با کرونا

اشرف غنی  - حکم هفت ماده‌یی رییس جمهور در پیوند به چگونگی مدیریت و مصرف منابع مبارزه با کرونا

افغان رادیو: رییس جمهور غنی در مورد بازرسی شکایات و گزارش ها مربوط به چگونگی مدیریت و مصرف منابع مبارزه باشیوع ویروس کرونا، حکم هفت ماده‌یی را صادر کرد…


به نقل از ارگ، به اساس ماده اول این حکم، جهت حصول اطمینان از تطبیق درست تعهدات حکومت به منظور حاکمیت قانون، شفاف سازی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری ادارت دولتی ذیربط در راستای مبارزه موثر با شیوع ویروس کرونا باتوجه به وظایف، صلاحیت ها، اجراات، فعالیت ها و ارائه خدمات شان، موارد آتی منظور است:

ماده دوم حکم متذکره، اداره بازرس را موظف کرده است تا شکایات و گزارش های معطوف به موارد فساد اداری مرتبط به موضوع این حکم را با رعایت فرمان شماره(۳) مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۷ رییس جمهوری اسلامی افغانستان، بازرسی نماید.

در روشنایی بند اول ماده سوم حکم رییس جمهور، اداره بازرس، شکایات و گزارش های مرتبط به موضوع این حکم را از مجرای اشخاص حقیقی، رسانه ها، نهادهای جامعه مدنی، مراکز تحقیقاتی و علمی و سایر اشخاص حکمی دریافت و بازرسی می نماید. همچنان به اساس بند دوم این حکم، شکایات و گزارش ها به صورت حضوری، ایمیل، تیلفون و یا توسط سایر وسایل ممکن، قابل در یافت می باشد.

ماده چهارم این حکم در مورد عملکرد اداره بازرس حکم می کند که این اداره جهت وضاحت موضوع، شکایات و گزارش ها، اسناد و مدارک حمایوی لازم را مطالبه می نماید.

(۲) اداره بازرس بالاثر نتایج بررسی های خویش، مواردی را که ماهیت جرمی و جزایی داشته باشند به مراجع ذیربط عدلی ارجاع می نماید.

(۳) اداره بازرس پیرامون سایر مواردی که شامل فقره(۲) این ماده نباشند، سفارشات و توصیه های اصلاحی خویش را به آدرس مسئولین ادارات بازرسی شده اصدار می نماید.

(۴) اداره بازرس با رعایت احکام قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری، از شاکی یا اطلاع دهنده حمایت می نماید.

(۵) اداره بازرس در مطابقت به قانون دسترسی به اطلاعات، گزارش اجراات خویش را غرض آگاهی عامه نشر می نماید.

ماده پنجم این حکم در رابطه به مکلفیت های ادارات حکم می کند: (۱) تمام ادارات دولتی و اشخاص مکلف اند تا در موضوع مرتبط به این حکم با اداره بازرس همکاری همه جانبه نموده و اسناد و مدارک مورد ضرورت آن اداره را در اختیار شان قرار دهند.

(۲) مسئولین ادارات تحت بازرسی مرتبط به این حکم با رعایت ماده اول و فقره(۱) ماده هفتم فرمان شماره ۳ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۷ و همچنین فرمان شماره ۵۶ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ مکلف اند در صورت درخواست اداره بازرس، در میعادی که از جانب آن اداره تعیین می گردد، حضور بهم رسانند.

همچنان در روشنایی ماده ششم این حکم رییس جمهور، ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری مکلف است تا منابع و امکانات مورد نیاز اداره بازرس مرتبط به این حکم، به شمول نحوه تامین امنیت و حفاظت آن اداره را فراهم نموده و در اختیار شان قرار دهد.

در روشنایی ماده هفتم این حکم رییس جمهور، اداره بازرس موظف است تا گزارش اجراات و فعالیت های مرتبط به این حکم را به صورت ماهوار ترتیب و به مقام عالی ریاست جمهوری ارسال نماید.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دکمه بازگشت به بالا