اقتصاد

افشای فهرست زورگویانی که پول ریاست برشنا را تحویل نداده اند

کابل- افغانستان (افغان رادیو):

خبرنگار: منیر مختار

ریاست برشنا فهرست از زورمندانی را منتشر کرد که از چندی به این سو پول صرفیه برق شان را تحویل نکرده است. به بربنیاد فهرست منتشر شده این افراد در مرکز و ولایت های کشور حضور دارند. بر بنیاد خبرنامه ریاست برشنا، این افراد زورمند در درون حکومت و یا هم از پشتیبانی حکومت برخوردار است.

بر بنیاد این فهرست: «امید نظامی ۴ میلیون افغانی ، حاجی محمد شفیع فرمانده پولیس ولسوالی دهدادی ۲۰۰ هزار افغانی، طالب ولد بابه یادگار فرمانده غیر مسؤول ۲۰۰ هزار افغانی، سردار محمد ولد محمد عیسی بيشتر از نود هفت هزار افغانی ، محمد داود گلزار ولایت زابل پنجصد هزار افغانی» بدهکار هستند.

این در حالی است که چند قبل نیز ریاست پرشنا فهرست ۳۰۰۰ نفری را به نشر سپره بود که در آن نام مقام های دولتی که از تصفیه صرفیه برق شان خود داری کرده بود نیز شامل هستند.

Developed by Nethub

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا