رویدادهای داخلی

حامد کرزی خواستار تأخیر در برگزاری لویه‌جرگه شد

افغان رادیو، کابل: حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، از نتایج لویه‌جرگه مشورتی صلح و تأثیر آن بر گفت‌وگوهای جاری صلح ابراز نگرانی‌ کرده و از رییس جمهور غنی خواسته است که این جرگه را تا پس از دست‌یابی به توافق «مطلوب» صلح به تأخیر اندازد. 

در یک خبرنامه دفتر حامد کرزی که روز شنبه، هفتم ثور، دو روز پیش از زمان برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح نشر شد، آمده است که در شرایط کنونی برگزاری این جرگه را به نفع مردم و راه حل نمی‌داند. هم‌چنان در خبرنامه آمده است: «ترس از این است که خدای ناخواسته برگزاری جرگه مشورتی در نظر گرفته شده باعث معطلی و یا کندی روند جاری صلح شود.» به باور حامد کرزی، بهتر است که لویه‌جرگه مشورتی صلح بعد از انجام مذاکرات و توافق مطلوب صلح برگزار شود و نماینده‌گان مردم بر آن توافق مهر تأیید بگذارند. رییس جمهور پیشین به آقای غنی پیشنهاد کرده است که برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح را برای جلوگیری از تأثیرات «احتمالی منفی» آن بر فضای گفت‌وگوهای صلح، به تأخیر اندازد.

حامد کرزی اظهار امیدواری کرده است با کسانی که در حال حاضر برای اشتراک در لویه‌جرگه مشورتی صلح دعوت شده‌اند، در آینده نزدیک گردهم آیند و در مورد آینده کشور تصمیم بگیرند. 

رییس جمهور پیشین توضیح داده است که برای برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح، در داخل حکومت وحدت ملی توافق نظر وجود ندارد و اکثر نیروهای سیاسی، بزرگان مردم، علمای دین و فعالان سیاسی و مدنی در مورد اهداف و زمان برگزاری این جرگه نگران‌اند. 

در خبرنامه دفتر حامد کرزی، بر لزوم تسریع روند گفت‌وگوهای صلح به هدف جلوگیری از کشتار و تلفات مردم تأکید شده است.

رییس جمهور پیشین در حالی خواستار تأخیر در برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح می‌شود که زمانی محدود به برگزاری این لویه‌جرگه باقی مانده است و انتظار می‌رود که این جرگه تا دو روز دیگر برگزار شود. از سویی هم، شمار زیادی از چهره‌های سیاسی هرچند خواستار تأخیر برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح نشده‌اند، اما این جرگه را «فرمایشی» و «ضیاع وقت» خوانده و شرکت در آن را تحریم کرده‌اند.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا