اقتصاد

اتاق تجارت و صنایع: بالای صنعت زراعت باید توجه جدی شود

کابل –افغانستان(افغان رادیو):

خبرنگار: ثریا احدی

براساس گزارش های اتحادیه کارگران و سازمان جهانی کار، بیکاری در کشور روز به روز در حال افزایش است که اگر جلو این مشکل گرفته نشود، افغانستان بایک بحران بزرگ تری مواجه خواهد شد. مسوؤلین در اتاق های تجارت وصنایع افغانستان می گویند: در بخش زراعت فُرصت های کاری بی شماری موجود است که در صورت توجه جدی مقامات مربوطه ، میزان بیکاری در کشور به صورت چشم گیری کاهش خواهد یافت .عتیق الله نصرت ریس عامل اتاق های تجارت وصنایع میگوید: تمرکز وسرمایه گزاری در سکتور زراعت باعث ایجاد کار شده ،که میتواند بیکاری را در کشور کاهش بدهد. وزارت زراعت می گوید: برای کاهش بیکاری در کشور ، فارم های مرغداری ، افزایش در کشت پنبه وپروسس انگور ایجاد می شود. وپروسس انگور ایجاد می شود.

Developed by Nethub

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا