رویدادهای داخلی

نیروهای ضد دولت بیش از ۲۴ هزار غیرنظامی را کشته‌اند

رقم تلفات غیرنظامی در سال ۲۰۱۱ شاهد افزایش بوده است. در این سال ۳ هزار و ۲۱ نفر از غیرنظامی در جریان خشونت‌های مسلحانه کشته شده‌اند. در پنجمین گزارش سالانه یوناما، نیروهای ضد دولت مسوول کشتار ۲ هزار و ۳۳۲ نفر آن‌ها شناخته شده‌اند. یوناما در ششمین گزارش سالانه‌اش کلمه «تلفات» را به دو معنای «کشته» و «زخمی» به کار برده است. در گزارش‌های قبلی این سازمان، کلمه تلفات تنها به معنای «کشته» استفاده شده است. بنابراین، در سال ۲۰۱۲ میلادی شمار مجموعی تلفات غیرنظامی در افغانستان ۷ هزار و ۵۵۹ نفر اعلام شده است، که شامل ۲ هزار و ۷۵۴ کشته و ۴ هزار و ۸۰۵ زخمی می‌شود. مسوولیت کشتار ۲ هزار و ۱۷۹ نفر در این سال به نیروهای ضد دولت نسبت داده شده است. هم‌چنین ۳ هزار و ۹۵۲ فرد دیگر توسط این نیروها در این سال زخمی شده‌اند.


خلیل‭ ‬اسیر

بررسی آماری افغان رادیو از گزارش‌های سالانه دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا «یوناما» درباره تلفات غیرنظامی نشان می‌دهد که نیروهای ضد دولت از شروع سال ۲۰۰۷ تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی ۲۴ هزار و ۴۷۹ غیرنظامی را کشته‌اند. در همین بازه زمانی دوازده‌ساله ۳۲ هزار و ۵۷۹ غیرنظامی دیگر از سوی این نیروها زخمی شده‌اند. نیروهای وفادار دولت در این مدت مسوول کشتار ۱۱ هزار و ۹۰ غیرنظامی و زخمی کردن ۱۴ هزار و ۸۵۴ غیرنظامی دیگر شناخته شده‌اند. به صورت مجموعی در جریان خشونت‌های مسلحانه دوازده سال اخیر در کشور، ۳۵ هزار و ۵۶۱ غیرنظامی کشته شده و ۴۷ هزار و ۴۳۳ غیرنظامی دیگر زخم برداشته‌اند. مسوول بیش‌ترین تلفات غیرنظامی در این بازه زمانی گروه طالبان بوده است. زنان و کودکان نیز بخش بزرگی از این قربانیان هستند.

یوناما، گروه طالبان، شبکه حقانی، گروه داعش، شاخه نظامی حزب اسلامی (پیش از صلح با دولت) و چند گروه تروریستی دیگر را در فهرست نیروهای ضد دولت ثبت کرده است. این سازمان از نیروهای امنیت ملی، پولیس ملی، اردوی ملی، پولیس محلی و سربازان خارجی مستقر در افغانستان به عنوان نیروهای وفادار دولت نام برده است. غیرنظامی بر اساس تعریف یوناما، شامل کسانی می‌شوند که در نیروهای نظامی و شبه‌نظامی و هم‌چنین گروه‌های مسلح سازمان‌یافته یک جناح درگیر عضویت ندارند و بخشی از شورشیان عمومی هم نیستند و در خشونت‌ها نیز به صورت مستقیم سهم ندارند.

قابل یادآوری است که در گزارش‌های اولیه یوناما در پیوند به تلفات غیرنظامی در افغانستان، میان هر  کدام از گروه‌های ضد دولت تفکیک صورت نگرفته است و اصطلاحات استفاده‌شده در این گزارش‌ها نیز صراحت کافی ندارد؛ اما در گزارش‌های بعدی، میان هر  کدام از گروه‌های ضد دولت تفکیک دقیق انجام شده و اصطلاحات استفاده‌شده در گزارش‌ها نیز صراحت یافته است. اما چیزی که یوناما بر آن تأکید بیش‌تر کرده است، صحت آمارهایی است که در تمامی گزارش‌های سالانه این سازمان ذکر شده است. یوناما گفته است که آمارهایش را به تأیید حداقل سه منبع معتبر رسانیده است. آمارهای ذکرشده در این گزارش‌ها به تأیید قربانیان، شاهدان عینی، بزرگان محل، مقامات محلی و طرف‌های درگیر جنگ رسیده است؛ ضمن آن‌که در این گزارش‌ها از روش مشاهدات میدانی نیز کار گرفته شده است.

یوناما اولین گزارش سالانه‌اش در پیوند به تلفات غیرنظامی در افغانستان را در سال ۲۰۰۷ میلادی منتشر کرده است. در این سال ۱ هزار و ۵۲۳ غیرنظامی در افغانستان کشته شده‌اند. یوناما مسوولیت کشتار ۷۰۰ غیرنظامی در سال ۲۰۰۷ را برعهده نیروهای ضد دولت گذاشته است.

دومین گزارش این سازمان به تلفات غیرنظامی در سال ۲۰۰۸ پرداخته است. در این گزارش رقم کشته‌‌گان غیرنظامی در افغانستان ۲ هزار و ۱۱۸ نفر ذکر شده است. از این میان ۱ هزار و ۱۶۰ نفر توسط نیروهای ضد دولت کشته شده‌اند. درگیری‌های مسلحانه، حملات انتحاری و تعبیه مواد انفجاری از عوامل اصلی این کشتارها یاد شده است.

بر اساس سومین گزارش یوناما، ۲ هزار و ۴۱۲ نفر از غیرنظامی در جریان خشونت‌های مسلحانه در سال ۲۰۰۹ کشته شده‌اند. نیروهای ضد دولت در کشتن ۱ هزار و ۶۳۰ نفر از آن‌ها مسوول شناخته شده‌اند. بیش‌ترین تلفات به غیرنظامی در این سال در پی حملات انتحاری وارد آمده است.

رقم غیرنظامی کشته ‌شده در سال ۲۰۱۰ میلادی ۲ هزار و ۷۹۰ نفر اعلام شده است. یوناما در چهارمین گزارشش گفته است که ۲ هزار و ۸۰ تن آن‌ها توسط نیروهای ضد دولت کشته شده‌اند. این تلفات بیش‌تر توسط حملات انتحاری و انفجاری و نیز از طریق ترور افراد به غیرنظامیان وارد آمده است.

رقم تلفات غیرنظامی در سال ۲۰۱۱ شاهد افزایش بوده است. در این سال ۳ هزار و ۲۱ نفر از غیرنظامی در جریان خشونت‌های مسلحانه کشته شده‌اند. در پنجمین گزارش سالانه یوناما، نیروهای ضد دولت مسوول کشتار ۲ هزار و ۳۳۲ نفر آن‌ها شناخته شده‌اند.

یوناما در ششمین گزارش سالانه‌اش کلمه «تلفات» را به دو معنای «کشته» و «زخمی» به کار برده است. در گزارش‌های قبلی این سازمان، کلمه تلفات تنها به معنای «کشته» استفاده شده است. بنابراین، در سال ۲۰۱۲ میلادی شمار مجموعی تلفات غیرنظامی در افغانستان ۷ هزار و ۵۵۹ نفر اعلام شده است، که شامل ۲ هزار و ۷۵۴ کشته و ۴ هزار و ۸۰۵ زخمی می‌شود. مسوولیت کشتار ۲ هزار و ۱۷۹ نفر در این سال به نیروهای ضد دولت نسبت داده شده است. هم‌چنین ۳ هزار و ۹۵۲ فرد دیگر توسط این نیروها در این سال زخمی شده‌اند.

بر اساس هفتمین گزارش سالانه یوناما، در سال ۲۰۱۳ میلادی حملات انتحاری و انفجاری بیش‌ترین تلفات را به غیرنظامیان وارد کرده است. در این سال ۲ هزار و ۹۵۹ غیرنظامی کشته شده و ۵ هزار و ۶۵۶ غیرنظامی دیگر زخم برداشته‌اند. مسوولیت کشتار ۲ هزار و ۳۱۱ غیرنظامی در این سال به نیروهای ضد دولت نسبت داده شده است. این نیروها مسوول زخمی شدن ۴ هزار و ۶۳ غیرنظامی دیگر نیز بوده‌اند.

در سال ۲۰۱۴ میلادی ۳ هزار و ۶۹۹ غیرنظامی کشته شده‌ و ۶ هزار و ۸۴۹ غیرنظامی دیگر زخم برداشته‌اند. یوناما در هشتمین گزارش سالانه‌اش، نیروهای ضد دولت را در کشتار ۳ هزار و ۷۰ نفر مسوول دانسته است. هم‌چنین ۵ هزار و ۹۹۳ نفر در این سال توسط این نیروها زخمی شده‌اند. این تلفات به غیرنظامی بیش‌تر در نتیجه جنگ‌های زمینی وارد شده است.

نیروهای ضد دولت در سال ۲۰۱۵ میلادی مسوول قتل ۲ هزار و ۳۱۵ غیرنظامی بوده‌اند. در این سال ۴ هزار و ۵۴۴ غیرنظامی دیگر نیز از سوی این نیروها زخمی شده‌اند. در نهمین گزارش سالانه یوناما، مجموع تلفات (کشته و زخمی) غیرنظامی ۱۱ هزار و ۲ نفر اعلام شده است. در سال ۲۰۱۵ میلادی نیز جنگ‌های زمینی عامل اصلی تلفات غیرنظامی بوده است.

رقم مجموعی تلفات غیرنظامی در سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۱ هزار و ۴۱۸ نفر اعلام شده است. گروه طالبان در این سال ۱ هزار و ۶۱۸ غیرنظامی را کشته‌ و ۳ هزار و ۳۳۵ فرد دیگر را زخمی کرده‌اند. گروه داعش نیز مسوول کشتار ۲۰۹ نفر شناخته شده است. در این سال ۶۹۰ نفر دیگر از سوی این گروه زخمی شده‌اند. یوناما در دهمین گزارش سالانه‌اش نتوانسته است هویت نیروهای ضد دولت را در کشتار ۲۸۶ نفر و زخمی کردن ۸۱۳ غیرنظامی دیگر تشخیص دهد.

یوناما گفته است که در سال ۲۰۱۶ درگیری‌های شدید مسلحانه در جنوب افغانستان متمرکز بوده است. شمار تلفات کودکان در این سال نیز بلند بوده است. به گزارش این سازمان، در سال ۲۰۱۶ میلادی ۹۲۳ کودک کشته شده‌ و ۲ هزار و ۵۸۹ کودک دیگر زخم برداشته‌اند.

در سال ۲۰۱۷ میلادی میزان تلفات غیرنظامی کاهش داشته است. در این سال ۳ هزار و ۳۰۳ غیرنظامی کشته شده‌ و ۷ هزار و ۱۵ غیرنظامی دیگر زخم برداشته‌اند. گروه طالبان مسوول کشتار ۱ هزار و ۵۷۴ غیرنظامی بوده است. ۲ هزار و ۸۱۱ غیرنظامی دیگر توسط این گروه زخمی شده‌اند. مسوولیت کشتار ۳۹۹ غیرنظامی در سال ۲۰۱۷ به گروه داعش نسبت داده شده است. این گروه در زخمی کردن ۶۰۱ غیرنظامی نیز مسوول شناخته شده است. هویت گروه‌های ضد دولت در کشتار ۳۳۰ غیرنظامی و زخمی کردن ۱ هزار و ۵۹ غیرنظامی دیگر در این سال تشخیص نشده است.

یوناما در یازدهمین گزارش خود علت کاهش تلفات غیرنظامی در سال ۲۰۱۷ را نسبت به یک سال پیش از آن، محدود شدن جنگ‌های زمینی در این سال عنوان کرده است. بیش‌ترین تلفات به غیرنظامی در سال یادشده در پی حملات انتحاری به میان آمده است.

در سال ۲۰۱۸ رقم تلفات غیرنظامیان کمی نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایش داشته است. مواد تعبیه شده انفجاری و جنگ‌های زمینی دو عامل اصلی این تلفات بوده است. در این سال ۳ هزار و ۸۰۴ غیرنظامی کشته شده‌ و ۷ هزار و ۱۸۹ غیرنظامی دیگر زخم برداشته‌اند. گروه طالبان در کشتار ۱ هزار و ۳۴۸ نفر و زخمی کردن ۲ هزار و ۷۲۴ نفر دیگر مسوول شناخته شده است. بر اساس دوازدهمین گزارش سالانه یوناما، گروه داعش مسوول کشتار ۶۸۱ نفر و زخمی کردن ۱ هزار و ۵۰۰ نفر دیگر بوده است. در این سال نیز هویت نیروهای ضد دولت در قتل ۱۹۶ نفر و زخمی کردن ۴۸۲ نفر دیگر تشخیص نشده است.

بر اساس این گزارش‌ها، ۲۰۱۶ مرگ‌بار‌ترین سال برای غیرنظامی در افغانستان بوده است. در این سال ۱۱ هزار و ۴۸۱ غیرنظامی در جریان خشونت‌های مسلحانه کشته و زخمی شده‌اند.

یوناما در گزارش‌هایش، جنگ افغانستان را جنگ داخلی توصیف کرده است. بدین اساس، از طرف‌های جنگ به صورت پیوسته خواسته است که اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی، قواعد بین‌المللی حقوق بشر، اصول حقوق جزای بین‌المللی و قوانین داخلی افغانستان را رعایت کنند. با وجود این تأکیدات، مشاهده شده است که هیچ یک از طرف‌های درگیر به این اصول و قواعد پابندی نشان نداده‌ است. بیش‌ترین موارد نقض اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی و قواعد بین‌المللی حقوق بشر در جریان جنگ‌ها به پای گروه طالبان نوشته شده است.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا