اقتصاد

غنی: افغانستان در حال مبدل شدن به کشور صادرکننده و صنعتی است

کابل- افغانستان (افغان رادیو):

خبرنگار: محمدالدین آغرغیل

رییس جمهور غنی در مراسم گشایش دو فابریکه بزرگ بسته بندی جلغوزه و ذوب آهن می گوید که در هنگام ریاست جمهوری اش به دو آرمان بزرگ خود دست یافته است. آقای غنی که در این مراسم سخنرانی میکرد گفته است: «من امروز گواه برآورده شدن دو آرمان و رویای بزرگم برای افغانستان هستم. در واقع این دو آرمان دو رخ سکه سیاست و اقتصاد را در کشور ما رقم میزند.»

آقای غنی همچنان تأکید می ورزد: «افغانستان پس از سال ها تلاش حالا از کشور وارد کننده مواد مورد نیاز از کشورهای همسایه و بیرونی حالا رو به پیشرفت گذاشته است. این کشور حالا در حال مبدل شدن به کشور صنعتی و صادر کننده مواد صنعتی است، که یکی از آرمان های دیرینه ما برای این سرزمین پنداشته می شود. باید بگویم که مبدل شدن افغانستان به کشور صادر کننده و صنعتی آرمان همیشه گی ما و مردم افغانستان است.»

رییس جمهوری کشور این گفته ها را در حالی مطرح می سازد که انتظار می رود امسال میزان صادرات افغانستان به سطح یک میلیارد دالر افزایش یابد. افزون بر آن رییس جمهوری کشور بارها تأکید کرده است که افغانستان فرصت های زیاد برای مبدل شدن به چهار راه اقتصادی را دارد، اما مشروط به این که کشورهای منطقه به این کشور فُرصت دهد.

Developed by Nethub

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا