اقتصاد

شرکت های هندی پروازها به افغانستان را قطع کردند

کابل-افغانستان(افغان رادیو):

خبرنگار:عمران خراسانی

ریاست هوانوردی افغانستان با پخش خبر نامه یی نگاشته است: به دلیل بسته ماندن حریم فضایی پاکستان از دیرزمانی به این سو، خطوط هوایی هندی پروازهای شان به افغانستان را به حالت تعلیق در آورده اند و پس از تنش ها میان اسلام آبا و دهلی جدید، افغانستان از این ناحیه تا اکنون «هشت میلیون دالر» خساره دیده است.

در همین حال آقایی وفایی زاده، رییس اداره هوانوری افغانستان به رسانه ها گفته است: «به دلیل بسته بودن، فضای پاکستان، اکنون هواپیماهای افغانستان از مسیر ایران پرواز شان را به هند ادامه میدهند که این مسأله سبب افزایش زمان پرواز و همچنان بُلند رفتن بهای تکت های پرواز گردیده است.»

این مسأله در حالی مطرح می گردد که در حال حاضر ده ها بیمار افغانستان که در حالح اضر برای درمان به هند رفته اند در حالت بی سرنوشتی قرار گرفته اند و در بیشتر موارد آنان نمی توانند به وقت دوباره به کشور برگردند

Developed by Nethub

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا