رویدادهای داخلی

جمع‌آوری فیس‌های خدمات شهری شاروالی‌ها از طریق سیستم «اسیکودا» آغاز شد

وزارت مالیه افغانستان، از آغاز جمع‌آوری فیس‌های خدمات شهری شاروالی‌ها
از طریق سیستم «اسیکودا» در گمرک‌های محصولی، خبر داد.

وزارت مالیه، هدف از این اقدام ریاست عمومی گمرکات آن وزارت را ایجاد
شفافیت در جمع‌آوری فیس‌های خدمات شهری شاروالی ها، جلوگیری از اخاذی‌های
غیرقانونی، اخذ محصول‌های مختلف از طریق یک مرجع واحد، جلوگیری از ضیاع عواید ملی
و سیستم‌سازی در بخش جمع‌آوری فیس‌های خدمات شهری شاروالی‌ها، ذکر کرده است.

وزارت مالیه در خبرنامه‌ی راجع به جمع‌آوری فیس‌های خدمات شهری
شاروالی‌ها، گفته است که وزارت مالیه از تاریخ اول جدی سال ۱۳۹۷خورشیدی، فیس‌های مربوط به وسایط باربری
را در گمرک‌های محصولی از طریق سیستم «اسیکودا» جمع‌آوری کرده و آن را به‌حساب
بانکی شاروالی‌ها انتقال می‌دهد.

هم‌چنان در این خبرنامه ذکر شده که فیس‌های عواید شاروالی کابل و
ولایات ۰٫۴ درصد تعیین گردیده است که در اظهارنامه‌ی گمرکی محاسبه و تحویل بانک می‌شود،
با پرداخت آن، فیس‌های خدمات شهری در دروازه‌های شهرها، به‌صورت فزیکی پرداخت نمی‌شود.

گفته می‌شود که ریاست عمومی گمرکات، بر اساس میکانیزم جدید جمع‌آوری
فیس‌های خدمات شهری شاروالی‌ها را در هماهنگی با شاروالی‌ها و اداره ارگان‌های محل
به‌منظور ایجاد شفافیت در جمع‌آوری عواید و مبارزه با فساد ترتیب کرده که این
میکانیزم از سوی جلسه‌ی شورای عالی اقتصادی، منظور شده است.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا