رویدادهای داخلی

اداره اراضی افغانستان با وزارت شهرسازی و مسکن ادغام شد

به اساس فرمان رییس جمهور، اداره اراضی افغانستان با وزارت شهرسازی و مسکن ادغام گردید.

اداره اراضی افغانستان به اساس فرمان چهارماده ی اداره اراضی افغانستان را با وزارت شهرسازی و مسکن ادغام کرده است. به اساس این فرمان پس ازین اداره جدید به نام «وزارت شهرسازی و اراضی» یاد خواهد شد. و به کمیسیون اصلاحات اداری وظیفه سپرده شده است تا تشکیل این اداره را ترتیب و برای منظوری به رییس جمهور پیشنهاد کنند.

فرمان شماره ۱۰۷ مورخ ۱۰ قوس ۱۳۹۷
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان
در مورد ادغام اداره اراضی افغانستان با وزارت شهرسازی و مسکن تحت عنوان «وزارت شهرسازی و اراضی»

به تأسی از حکم ماده پنجاهم قانون اساسی و به منظور ایجاد اصلاحات سالم در سیستم اداری و همچنان جلوگیری از تورم تشکیلاتی و ادارات موازی در ساختار دولت جمهوری ا.ا، مراتب آتی منظور است:

ماده اول: ادغام ادغام اداره اراضی افغانستان با وزارت شهرسازی و مسکن تحت عنوان «وزارت شهرسازی و اراضی»

ماده دوم: تشکیل تشکیل اداره اراضی افغانستان و وزارت شهرسازی و مسکن با هم مدغم و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مؤظف می‌گردد، طرح تشکیل جدید وزارت شهرسازی و اراضی را نهایی و جهت منظوری به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، ارایه نماید.

ماده سوم: بودجه با توجه به تصویب بودجه سال مالی ۱۳۹۷ از طریق شورای ملی و توشیح آن از جانب ریاست جمهوری ا.ا، الی ختم سال مالی ۱۳۹۷ معاشات کارمندان نهادهای مدغم‌شده کمافی‌السابق از بودجه قبلاً منظورشده اجرا گردد. وزارت مالیه بودجه مورد نیاز وزارت شهرسازی و اراضی را در سند بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸ در نظر بگیرد.

ماده چهارم: اموال منقول، غیرمنقول و اسناد رسمی تمام اموال منقول، غیرمنقول و همچنان اسناد رسمی هر دو نهاد مدغم‌شده در حضورداشت نماینده باصلاحیت اداره لوی‌څارنوالی، اداره عالی تفتیش و وزارت مالیه، به حیث ملکیت وزارت شهرسازی و اراضی ثبت و راجستر گردد.

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

همچنان به اساس یک حکم دیگر جواد پیکار رییس مستقل اداره اراضی افغانستان به حیث سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی گماشته شده است.

آقای پیکار به روز یکشنبه (۱۱ قوس ۱۳۹۷) توسط سرور دانش معاون دوم رییس جمهور به دفتر کارش معرفی گردید.

سرورش دانش معاون دوم رییس جمهور در سخنرانی اش ادغام اداره مستقل اراضی را با وزارت شهرسازی و مسکن یک گام نیک در اصلاحات اداری، جلوگیری از تورم تشکیلاتی و حذف ادارات موازی عنوان نمود.

به نقل از یکی از اعضای رهبری وزارت شهرسازی و مسکن هردوی این اداره در تمام ولایات افغانستان نمایندگی و دفاتر ولایتی دارند و احتمال می رود با ادغام این ادارات تعدادی زیادی از کارمندان رسمی و قراردادی هردو اداره بیکار شوند.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا