رویدادهای داخلی

به کجا می رویم؟!

 

 • به کجا می رویم؟
 • بلاخره چی خواهد شد؟
 • آیا دختران می توانند به مکتب بروند؟
 • حضورزنان در جامعه تحمل خواهد شد؟
 • زنان حق کارو تحصیل خواهند داشت؟
 • رسانه های آزاد خواهیم داشت؟
 • فعالیت نهاد های جامعه مدنی استمرارخواهد داشت؟
 • جنگ های خیابانی باردیگر تکرارنخواهد شد؟
 • آدمها باردیگر به عنوان جسد های بی روح در خیابانها حضورنخواهند یافت؟
 • افغانستان مکانی برای زندگی خواهد بود؟
 • باردیگر تنها نخواهیم شد؟
 • باردیگر ضرب شلاق و آژیرهای – نباید امیدوار بود ! – را درجاده ها شاهد خواهیم بود؟
 • ما از نظر دنیا افتیده ایم؟

و…..؟؟؟؟

این پرسش ها و ده ها پرسش ِهم سنگ با آن، دراین روزها ذهن هرافغان را انباشته است.

هرپدری که از دفتر و کار به خانه می رود،

هرزن و دختری که به سوی محل تحصیل واشتغال خود می رود،

هر رسانه یی که  با سلام و صبح به خیر، به نشرات خویش آغاز می نماید،

و هرکودکی که  ذهنِ پردغدغۀ والدین و کم حوصله گی هایِ آنها را در این روزها بیشتر از هرزمان دیگر شاهد است؛ به دنبال پاسخی برای این پرسش ها است.

ناگفته پیداست که بعد از ۱۱ سپتامبر؛

– ایجاد پیمان جهانی مبارزه با تروریزم،

-سقوط رژیم طالبان و روی کار آمدن نظام جدید در افغانستان،

– تعهداتِ پیهم و آتشینِ جامعه جهانی برای حمایت از افغانها و افغانستان،

و قرارگرفتن این کشور در سرخط ِآجندای جهان، نوید فردای بهتر را برای مردم خسته از جنگ در این سرزمین داد و این وضعیت جنب و جوش کم نظیری را در تمام عرصه های حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی افغانستان  طی یک دهه(۲۰۰۲-۲۰۱۲)پدید آورد.

-راه یافتن بیش از یک میلیون کودک افغان  به مکاتب، که رقم قابل ملاحظه آن را دختران؛ که قبل برآن اجازه حضور در انظارعامه را نداشتند، تشکیل می داد .

-رشد اقتصادی  حدود ده درصد، در هرسال.

– نقش پررنگ زنان و دختران در فعالیت های تحصیلی،اقتصادی، سیاسی  و فرهنگی.

-وضع برخی از قوانینِ پیش رَو، و آینده نگر.

-عرض اندام وسیعِ رسانه های آزاد.

-طرح و تکمیل ده ها پروژه عمرانی و توسعوی.

– بهبود نسبی وضعیت ارایه خدمات صحی.

و درکُل، ایجاد فضایی که امید به آینده در آن موج میزد، از شاخص های اصلی رشد در دوره یاد شده می باشد.

پس از واهمه هایی که باعنوان شدنِ زمان خروج نیروهای ناتو، به ویژه امریکا پس از سال ۲۰۱۴ ایجادشد و به دنبال آن، تدویر انتخابات پردردسرِ ریاست جمهوری درسال۲۰۱۳ که ماحصلِ آن ایجاد دولت وحدت ملی با تمام چالش ها و اما و اگرهایِ پیرامونی آن بوده است؛ انگار- افغانستان؛ همان کشوری که طی یک دهه نازپرورده ترینِ عضو خانواده جهانی و به تعبیر یکی از کشورهای همسایه و مغرض( شیشه ناموس عالم) لقب گرفته بود و هرکشور و رهبری که میخواست تصویر روشنی از سیمای ممتاز و نوع دوستانۀ جامعه و رهبری خویش را برای جهانیان به نمایش بگذارد با حضور درکابل و حمایت از افغانستان آن را به رخ حریفان خود می کشید- آهسته، آهسته آن کودک نازپرور از آغوش دایه های مهربانتر از مادرِ خویش در حال گسستن قرارگرفت.

 • فرار سرمایه های نقدی،
 • فرارمغزها،
 • سیرنزولی رشد اقتصادی،
 • تشدید نا امنی ها،

و درمجموع، کم سو شدنِ پرتو آیندۀ روشن را  که در دیده هر افغان ترسیم شده بود، درقبال داشته است.

بعد از آن که دولت امریکا، اشتباهِ اعلام زمان ترک افغانستان را درک نموده وبر ادامه حمایت خود و سایر کشورها از دست آوردهای حاصل شده در افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ تاکید و این روند را با تدویرکنفرانس های لندن و بروکسل و طرح پالیسی جدید امریکا برای جنوب آسیا و امثال آن ادامه داد؛ هرچند تیرزهرآلودِ ایجاد هراس و نومیدی از کمان رها شده بود؛ ولی سرعت حرکت آن اندکی کندترشده و رسیدن آن به هدف با شک و تردید هایی همزمان گردید.

متاسفانه چندی است که این تیربلا دوباره به سرعت خویش افزوده است که مبهم بودن چگونه گی رسیدن به صلح و بهایی که باید برای آن پرداخت تسریع کننده این وضعیت نگران کننده می باشد.

مردم افغانستان و به خصوص آسیب پذیر اقشار آن( زنان،کودکان و آنهایی که زیرخط فقر زندگی دارند)

بیش از هرگروه و نیروی دیگری چشم به راه طلوع خورشید صلح اند؛ ولی این حق را دارند که از دولتمردان افغان و جامعه جهانیِ مسوول بپرسند، صلح با کی؟ چگونه؟ باکدام بها و باکدام تضمینِ با اعتبار برقرارخواهد شد؟

 

نویسنده: محمد فاضل شریفی

محمد فاضل شریفی،‌ آمر انستتیوت زبان و ادبیات فارسی در اکادمی علوم افغانستان، پژوهشگر و نویسنده ی که بیشتر از ۱۰ اثر علمی و پژوهشی ایشان تا اکنون زیور چاپ یافته و ده ها مقاله علمی و پژوهشی دیگر وی نیز در عرصه زبان و ادبیات فارسی در معتبر ترین مجله های علمی داخلی و خارجی منتشر شده است.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا