افغانستان

اعلامیه بی سابقه محمد محقق، علیه رییس جمهور غنی و حکومت وحدت ملی

اعلامیه بی سابقه محمد محقق، علیه رییس جمهور غنی و حکومت وحدت ملی 

به گزارش افغان رادیو  به نقل از اطلاعات روز  محمد محقق، معاون ریاست اجراییه و رهبر حزب وحدت مردم افغانستان در پیوند به محاکمه علنی عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات که جلسه محاکمه اش فرداست، تندترین اعلامیه علیه رییس جمهور از یک مقام دولتی در فیس بوک شخصی اش منشر کرده است. 

در این اعلامیه محقق نوشته است:«جمع آورى ده فيصد ماليات مخابرات وظيفه وزير ماليه آقاى اكليل حكيمى بود كه انجام نداد، چون وزير ماليه در حلقه خبيثه فساد سياسى و مالى ارگ شامل بود نه تنها محاكمه نشد كه مدال امان الله خان غازى دريافت كرد و گفته ميشود عازم بلاد فخيمه آمريكا هست». 

او افزوده است: «رزاق وحيدى وزير مخابرات به محاكمه سوق داده شد بدون اينكه جرمى را مرتكب شده باشد.چون مربوط به تيم رقيب انتخاباتى آغاى اشرف غنى بود و نيز يك هزاره بود و جناب آقاى غنى احساس ميكند كه هزاره ها در اين كشور هيج پناه گاه سياسى، امنيتى، حقوقى وقضايى ندارد و نيز انگيزه اصلى اين نمايش مسخره فقط ميتواند از حس عقده مندى وانتقامجويى شخص آقاى غنى از راى يك پارچه مردم هزاره در انتخابات  رياست جمهورى ۲۰۱۴  كه به منزله سيلى محكم سياسى بصورت شان بود، سرچشمه گرفته باشد». 

محقق گفته است اين محاكمه را كه در آستانه انتخابات نمايشى پيش روى پارلمانى قرار است انجام شود صرفاً يك حركت سياسى ونمايش مضحك انتخاباتى عليه مردم هزاره خصوصاً مردم شريف غزنى وجاغورى  ميداند و هيج اعتبار قضايى براى آن قايل نيست.

او از ارگ خواسته است که« از اداره عزت بر انداز  وفاسد ارگ ميخواهم كه اين نمايش اهانت آميز را متوقف و از تعرض به آبرو وحيثيت هزاره ها وشخصيتهاى شان  احتياط كنند». 

محقق با لحن هشدارآمیز در این اعلامیه گفته است که «جناب آقاى دكتر غنى متوجه باشيد كه ما تاهنوز صبر وشكيبايى پيشه كرده ايم نه بخاطر وضعيت مطلوب حكومت بلكه بخاطر مصالح علياى كشور و جلو گيرى از نفاق ملى بوده حالا كه شما كمر به نفاق ملى بسته ايد و حملات تان را عليه مردم هزاره متوقف نميكنيد يك روز در جبهه سياسى و روزی ديگر در صحنه حقوقى تهاجم ميكنيد، بدانيد كه آن طورى كه شما فكر ميكنيد نيست، نه هزاره ها مرده اند ونه غيرت شان از بين رفته است و این حركتها سر آغاز رويارويى با هزاره ها است و ما هم تدابير لازم سياسى ومدنى را خوهيم گرفت و براى شما واداره عقده مند و انتقامجوى شما سنگين تمام خواهد شد». 

 محقق در پایان اعلامیه خطاب به عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی نوشته است:«در پايان حرفى هم دارم به  دوست و برادر گرامى ام داكتر عبدالله عبدالله رييس تيم اصلاحات و رییس اجرائيه كشور كه مردم ما بشما راى مليونى دادند و توقع داشتند كه رييس جمهور كشور شوى وعدالت بر پاكنى و امّا اين امربدليل تقلبهاى گسترده و راى گوسفندى، تحقق نيافت و با توافق طرفين به يك حكومت ٥٠ – ٥٠ منجر شد باز هم به آن اكتفاء نشد؛  وزراء  ومعينان مردم ما يكى پى ديگرى  پس از توهين ها وتحقيرها بركنار شدند و مورد حمایت قرار نگرفتند، وزارت دفاع وداخله از هرچى جنرال و افسر هزاره بود پاكسازى شد كه آخرين هاى آن اهانت به جنرال مراد على خان جنرال حيدر بصير ، جنرال جوهرى وجنرال مرتضى بود و حمايت نشديم. حالا نوبت آن رسيده كه كادر هاى هزاره همه شان يكى پس از ديگرى محاكمه وبى آبرو شوند كه در آينده هزاره ها كادر هاى تحصيل كرده براى پستهاى كليدى نداشته باشند، بناءً از شما براى آخرين بار ميخواهم كه با ايستادن در كنار كسانيكه بشما اعتماد كردن جلو  جنون قدرت و تهاجم قوم گرايانه ارگ عليه مردم ما را بگيريد چون شما رييس تيم شريك قدرت هستيد، وزير هزاره وزير شما هست در غير آن  توكل ماه به خداوند ودر مقابل فاشيزم ارگ به تنهايى خواهيم ايستاد».

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا