ادب و فرهنگ

‎تفاهمنامه همکاری به هدف حفظ و مرمت آبدات تاریخی

به گزارش افغان رادیو ادارۀ مستقل انکشاف زون پایتخت، تفاهمنامه همکاری به هدف حفظ و مرمت آبدات تاریخی، ترویج فرهنگ شهرنشینی با وزارت اطلاعات و فرهنگ، و سند همکاری با پوهنتون استاد ربانی را امضا نمود

انجنیر فرهاد جلالزی سرپرست اداره مستقل انکشاف زون پایتخت، امروز حین امضای تفاهمنامه های یادشده در کابل گفت که هدف اساسی این تفاهمنامه ها ایجاد همکاری هرچه بیشتر میان ادارات یادشده می باشد
به گفته او، این تفاهمنامه با وزارت اطلاعات و فرهنگ مساعی مشترک در شریک سازی معلومات و سروی های مرتبط به ساحات و آبدات تاریخی در محدوده زون

پایتخت را فراهم می کند.
موصوف افزود که حفظ و ترمیم آبدات تاریخی، مبدل نمودن ساحات باستانی به آبدات تاریخی، ترویج فرهنگ شهرنشینی، احداث و فعال نمودن مرکز دیزاین هنر معماری، بخشی از این تفاهمنامه را تشکیل می دهد.
وی خاطر نشان کرد که در دو دهه اخیر، ساختمان ها در شهر کابل غیر معیاری و خلاف آموزه های اسالامى اعمار شده و پس از این تلاش می شود تا این موضوع
رعایت شود. جلالزی تصریح نمود، به اساس تفاهمنامه با پوهنتون تعلیم و تربیه استاد برهان الدین ربانی، قرار است ساختمان های جداگانه  براى اين پوهنتون دیزاین و احداث گردد
به گفته وی، مرکز تحقیقات پوهنتون تعلیم و تربیه استاد برهان الدین ربانی، اداره زون پایتخت را در بخش تالیف، ترجمه، و تحقیق همکاری می کند
وی علاوه کرد که هزینه عملی شدن برنامه های فوق، از بودجه انکشافی دولت افغانستان فراهم می شود

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا